Wat is een handelsartikel in economie?

click fraud protection

In de economie wordt een product gedefinieerd als een tastbaar goed dat kan worden gekocht en verkocht of geruild voor producten van vergelijkbare waarde. Natuurlijke hulpbronnen zoals olie en basisvoedsel zoals maïs zijn twee veel voorkomende soorten grondstoffen. Net als andere activaklassen, zoals aandelen, hebben grondstoffen waarde en kunnen ze op open markten worden verhandeld. En net als andere activa, kunnen grondstoffen fluctueren in prijs volgens aanbod en vraag naar.

Eigendommen

In termen van economie bezit een grondstof de volgende twee eigenschappen. Ten eerste is het een goed dat meestal wordt geproduceerd en / of verkocht door veel verschillende bedrijven of fabrikanten. Ten tweede is het uniform van kwaliteit tussen bedrijven die het produceren en verkopen. Men kan het verschil niet zien tussen de goederen van de ene onderneming en de andere. Deze uniformiteit wordt fungibiliteit genoemd.

Grondstoffen zoals steenkool, goud en zink zijn allemaal voorbeelden van grondstoffen die volgens uniforme industriële normen worden geproduceerd en gesorteerd, waardoor ze gemakkelijk te verhandelen zijn. Levi's jeans zou echter niet als handelswaar worden beschouwd. Kleding, hoewel iets dat iedereen gebruikt, wordt beschouwd als een afgewerkt product, niet als een basismateriaal. Economen noemen dit productdifferentiatie.

instagram viewer

Niet alle grondstoffen worden als grondstoffen beschouwd. Aardgas is te duur om wereldwijd te verzenden, in tegenstelling tot olie, waardoor het moeilijk is om wereldwijd prijzen vast te stellen. In plaats daarvan wordt het meestal op regionale basis verhandeld. Diamanten zijn een ander voorbeeld; ze variëren te sterk in kwaliteit om de schaalvolumes te bereiken die nodig zijn om ze als gesorteerde goederen te verkopen.

Wat als een grondstof wordt beschouwd, kan ook in de loop van de tijd veranderen. Uien werden tot 1955 verhandeld op grondstoffenmarkten in de Verenigde Staten, toen Vince Kosuga, een boer uit New York, en zijn zakenpartner Sam Siegel probeerden de markt in het nauw te drijven. Het resultaat? Kosuga en Siegel hebben de markt overspoeld, miljoenen verdiend en consumenten en producenten waren woedend. Het congres verbood de handel in uientoekomst in 1958 met de Onion Futures Act.

Handel en markten

Net als aandelen en obligaties worden grondstoffen verhandeld op open markten. In de VS gebeurt veel van de handel op de Chicago Board of Trade of de New York Mercantile Exchange, hoewel sommige handel ook op de aandelenmarkten plaatsvindt. Deze markten stellen handelsnormen en maateenheden voor grondstoffen vast, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden verhandeld. Maïscontracten zijn bijvoorbeeld voor 5.000 bushels maïs en de prijs wordt vastgesteld in centen per bushel.

Grondstoffen worden vaak futures genoemd omdat transacties niet voor onmiddellijke levering plaatsvinden, maar voor een later tijdstip tijdstip, meestal omdat het tijd kost om een ​​goed te laten groeien en oogsten of extraheren en verfijnd. Maisfutures hebben bijvoorbeeld vier leverdata: maart, mei, juli, september of december. In handboekvoorbeelden worden grondstoffen meestal verkocht voor hun marginale waarde kosten van productie, hoewel in de echte wereld de prijs hoger kan zijn als gevolg van tarieven en andere handelsbelemmeringen.

Het voordeel van dit soort handel is dat telers en producenten hun betalingen kunnen ontvangen vooruit, waardoor ze liquide middelen krijgen om in hun bedrijf te investeren, winst te nemen, schulden te verminderen of uit te breiden productie. Kopers houden ook van futures, omdat ze kunnen profiteren van dips in de markt om hun participatie te vergroten. Net als aandelen zijn ook grondstoffenmarkten kwetsbaar voor marktinstabiliteit.

Prijzen voor grondstoffen hebben niet alleen invloed op kopers en verkopers; ze beïnvloeden ook consumenten. Een stijging van de prijs van ruwe olie kan bijvoorbeeld de prijzen voor benzine doen stijgen, waardoor de kosten voor het transport van goederen duurder worden.

Bronnen

  • The Economist-medewerkers. "Wat maakt iets een handelswaar?"Economist.com, 3 januari 2017.
  • Kennon, Joshua. "Definitie en voorbeelden van wat grondstoffen zijn." TheBalance.com, 27 oktober 2016.
  • Romer, Keith. "The Great Onion Corner And The Futures Market." NPR.org, 22 oktober 2015.
  • Smith, Stacey Vanek. "Wat is een product eigenlijk?"Marketplace.org, 21 november 2013.
instagram story viewer