Nummers leren in het Engels: ESL-beginnerslessen

Het gebruik van nummers voor beginners is belangrijk. Deze oefeningen kunnen bijna als een grammatica zingen. Het heen en weer zingen van een lied helpt om de nummers sneller te onthouden.

De cijfers 1 tot 20 leren

Begin met de nummers één tot en met twintig. Als je lesgeeft in een klaslokaal, kun je een lijst op het bord schrijven en naar de cijfers verwijzen, waarbij je de cursist vraagt ​​om te herhalen terwijl je wijst. Zodra studenten deze cijfers hebben geleerd, kunt u doorgaan naar andere, grotere cijfers.

 • 1 een
 • 2 - twee
 • 3 - drie
 • 4 - vier
 • 5 - vijf
 • 6 - zes
 • 7 - zeven
 • 8 - acht
 • 9 - negen
 • 10 - tien
 • 11 - elf
 • 12 - twaalf
 • 13 - dertien
 • 14 - veertien
 • 15 - vijftien
 • 16 - zestien
 • 17 - zeventien
 • 18 - achttien
 • 19 - negentien
 • 20 - twintig

Willekeurige getallen oefenen

Als je met een groep studenten werkt, kun je een lijst met willekeurige getallen op het bord schrijven en naar de getallen wijzen terwijl je je een weg baant door de klas.

 • Leraar: Susan, welk nummer is dit?
 • Student (en): 15
 • Leraar: Olaf, welk nummer is dit?
 • Student (en): 2
instagram viewer

De 'tientallen' leren

Vervolgens leren studenten 'tientallen' die ze met steeds grotere aantallen kunnen gebruiken. Als je lesgeeft, kun je een lijst met tienen opstellen en ze een voor een aanwijzen, waarbij je de studenten vraagt ​​om na jou te herhalen:

 • 10 - tien
 • 20 - twintig
 • 30 - dertig
 • 40 - veertig
 • 50 - vijftig
 • 60 - zestig
 • 70 - zeventig
 • 80 - tachtig
 • 90 - negentig
 • 100 - Honderd

Combinatie van 'tientallen' en enkele cijfers

Vervolgens moet de leraar een lijst met verschillende cijfers schrijven, zowel enkele cijfers als veelvouden van tien, en naar de cijfers verwijzen. Hierdoor kunnen studenten alle nummers tot 100 behandelen. Vraag uw leerlingen om na u te herhalen terwijl u naar de cijfers wijst. Bijvoorbeeld: wijs naar de 20 en dan naar de twee.

 • Student (en): 22
 • Docent: [wijst op 30 en zes]
 • Student (en): 36
 • Leraar:[wijst op 40 en acht]
 • Student (en): 48, enz

Ga door met deze oefening in de klas.

Contrasterende 'tieners' en 'tientallen'

De 'tieners' en 'tienen' kunnen lastig zijn omdat er moeilijkheden zijn om onderscheid te maken tussen gelijk klinkende paren zoals 13 - 30, 14 - 40, enz. Schrijf de volgende lijst met cijfers en overdrijf de uitspraak terwijl u naar de cijfers wijst, waarbij u de 'tiener' van elk nummer en de niet-geaccentueerde 'y' op de 'tienen' benadrukt.

 • 12 - 20
 • 13 - 30
 • 14 - 40
 • 15 - 50
 • 16 - 60
 • 17 - 70
 • 18 - 80
 • 19 - 90

Wees voorzichtig met het langzaam uitspreken en wijs op het verschil in uitspraak tussen 14, 15, 16, enz. en 40, 50, 60, etc.

Vraag uw leerlingen nu om na u te herhalen.

 • Leraar: Herhaal alstublieft na mij. 12 - 20
 • Student (en): 12 - 20
 • 13 - 30
 • 14 - 40
 • 15 - 50
 • 16 - 60
 • 17 - 70
 • 18 - 80
 • 19 - 90

Als cijfers bijzonder belangrijk zijn voor uw klas, geef dan les basis wiskundevocabulaire zou ook heel nuttig moeten zijn.

instagram story viewer