Grammatica: demonstraties (dit, deze, dat, die)

click fraud protection

In grammatica, een demonstratief is een bepaler of een voornaamwoord dat wijst op een bepaald zelfstandig naamwoord of naar het zelfstandig naamwoord dat het vervangt. Er zijn vier demonstratieven in het Engels: de 'bijna' demonstratieven deze en deze, en de "verre" demonstraties dat en die. Deze en dat zijn enkelvoud; deze en die zijn meervoud.

EEN aanwijzend voornaamwoord onderscheidt zijn antecedent van soortgelijke dingen. (Bijvoorbeeld: 'Laat me de boeken uitkiezen. ik wil deze, niet die. ") Als een demonstratief voor een zelfstandig naamwoord komt, wordt het soms een demonstratief bijvoeglijk naamwoordof een demonstratieve bepaler ("Zoon, neem deze vleermuis en hit dat bal uit het park ").

Etymologie

Van het Latijn, demonstrativus "wijzen, demonstreren"

Voorbeelden

 • Demonstratieve determinanten of bijvoeglijke naamwoorden
  Deze film is saai.
  Dat idee is gek.
  Deze brownies zijn heerlijk.
  Die kinderen zijn hongerig.
 • Aanwijzende voornaamwoorden
  Hier is een kopie van het plan. Studie deze voorzichtig.
  instagram viewer

  Ik ontmoette haar op een regenachtige middag in september. Dat was de beste dag van mijn leven.
  Je aantekeningen zijn waardeloos. Lezen deze in plaats daarvan.
  De broodjes die ik heb meegebracht zijn vers. Die zijn muf.
 • "In die de dagen waren moedig, er was veel op het spel, mannen waren echte mannen, vrouwen waren echte vrouwen en kleine harige wezens van Alpha Centauri waren echte kleine harige wezens van Alpha Centauri. "
  (Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, 1979
 • "Die die in telekinetiek geloven, steek mijn hand op. "
  (Kurt Vonnegut)
 • 'Alles wat je nodig hebt deze het leven is onwetendheid en vertrouwen; dan is succes zeker. "
  (Mark Twain)
 • 'Doe altijd goed. Deze zal sommige mensen tevreden stellen en de rest verbazen. "
  (Mark Twain)
 • "De verscheidenheid aan items op een toogbar of saladebar moedigt je aan om te proeven een een beetje van deze en heel veel dat (een 'eet meer'-strategie), maar voor hen betalen per pond helpt die neiging te beteugelen. "
  (Marion Nestle, Wat te eten. North Point Pres, 2008)
 • "Die zijn mijn principes, en als je ze niet leuk vindt... Nou, ik heb anderen. "
  (Groucho Marx)
 • 'Heer, wat dwazen deze stervelingen zijn! "
  (William Shakespeare, Een Midzomernachtdroom, III.ii)
 • "Er worden tegenwoordig meer kinderen arm geboren dan dertig jaar geleden.. .. Deze kinderen en die die verantwoordelijk is voor de opvoeding ervan, moet over passende ondersteuning en diensten beschikken om de groei van de armoede onder kinderen terug te dringen. "
  (Cynthia Jones Neal, "Family Issues in Welfare Reform." Welzijn in Amerika, uitg. door S.W. Carlsonm-Thies en J.V. Skillen. Wm. B. Eerdmans, 1996)

Bepalende factoren en hun antecedenten

"Net als andere bepalende klassen, de demonstratief voornaamwoord moet een duidelijk vermeld antecedent vervangen of staan. In het volgende voorbeeld dat verwijst niet naar 'zonne-energie'; het heeft geen duidelijk antecedent:

Onze aannemer staat uiteraard sceptisch tegenover zonne-energie. Dat verbaast me niet.

Dergelijke zinnen zijn niet ongebruikelijk in spraak, noch zijn ze niet-programmatisch. Wanneer een deze of dat heeft geen specifiek antecedent, de schrijver kan de zin meestal verbeteren door een zelfstandig naamwoord op te geven trefwoord voor het demonstratieve voornaamwoord - door het voornaamwoord in een determiner te veranderen:

Onze aannemer staat uiteraard sceptisch tegenover zonne-energie. Die houding (of Zijn houding) verbaast me niet.

Een combinatie van de twee zinnen zou ook een verbetering zijn ten opzichte van het vage gebruik van dat."
(Martha Kolln, Engelse grammatica begrijpen. Allyn & Bacon, 1998)

De lichtere kant van demonstraties

V: Wat is de betekenis hiervan?
A: Oh, het is een voornaamwoord.

Uitspraak: di-MONS-tra-tif

Ook gekend als: demonstratieve bepaler

instagram story viewer