Even-Toed Hoofed Mammals

Evenhoevige zoogdieren (Artiodactyla), ook bekend als evenhoevige zoogdieren of artiodactylen, vormen een groep zoogdieren wiens voeten zo zijn gestructureerd dat hun gewicht wordt gedragen door hun derde en vierde tenen. Dit onderscheidt hen van de onevenhoevige zoogdieren, wiens gewicht voornamelijk wordt gedragen door alleen hun derde teen. De artiodactylen omvatten dieren zoals runderen, geiten, herten, schapen, antilopen, kamelen, lama's, varkens, nijlpaarden en vele anderen. Er leven vandaag ongeveer 225 soorten evenhoevige zoogdieren.

De grootte van artiodactylen

Artiodactylen variëren in grootte van het muishert (of 'chevrotains') in Zuidoost-Azië dat nauwelijks groter is dan een konijn, tot het gigantische nijlpaard, dat zo'n drie ton weegt. Giraffen, die niet zo zwaar zijn als het gigantische nijlpaard, zijn inderdaad op een andere manier groot - wat ze in bulk missen, compenseren ze in hoogte, met sommige soorten die wel 18 voet lang worden.

Sociale structuur varieert

Sociale structuur varieert tussen artiodactylen. Sommige soorten, zoals waterherten in Zuidoost-Azië, leiden een relatief eenzaam leven en zoeken alleen gezelschap tijdens de paartijd. Andere soorten, zoals gnoes, Kaapse buffels en

watch instagram stories
Amerikaanse bizon, vormen grote kuddes.

Wijdverbreide groep zoogdieren

Artiodactyls zijn een wijdverbreide groep zoogdieren. Ze hebben elk continent gekoloniseerd, behalve Antarctica (hoewel moet worden opgemerkt dat mensen artiodactylen hebben geïntroduceerd in Australië en Nieuw-Zeeland). Artiodactyls leven in verschillende habitats, waaronder bossen, woestijnen, graslanden, savannes, toendra en bergen.

Hoe Artiodactyls zich aanpassen

De artiodactylen die in open graslanden en savannes leven, hebben verschillende belangrijke aanpassingen voor het leven in die omgevingen ontwikkeld. Dergelijke aanpassingen omvatten lange benen (die snel rennen mogelijk maken), scherp gezichtsvermogen, een goed reukvermogen en acuut gehoor. Samen zorgen deze aanpassingen ervoor dat ze roofdieren met groot succes kunnen detecteren en ontwijken.

Grote hoorns of geweien kweken

Veel evenhoevige zoogdieren laten grote hoorns of geweien groeien. Hun hoorns of geweien worden het vaakst gebruikt wanneer leden van dezelfde soort in conflict komen. Vaak gebruiken mannetjes hun hoorns wanneer ze met elkaar vechten om dominantie te verkrijgen tijdens de paartijd.

Plantaardig dieet

De meeste leden van deze bestelling zijn herbivoor (dat wil zeggen, ze eten een plantaardig dieet). Sommige artiodactylen hebben een maag met drie of vier kamers, waardoor ze cellulose kunnen verteren uit het plantenmateriaal dat ze eten met grote efficiëntie. Varkens en pekari's hebben een allesetend dieet en dit komt tot uiting in de fysiologie van hun maag, die slechts één kamer heeft.

Classificatie

Evenhoevige zoogdieren worden geclassificeerd binnen de volgende taxonomische hiërarchie:

Dieren > Akkoorden > Gewervelde dieren > Tetrapoden > Vruchtwater > Zoogdieren> Evenhoevige zoogdieren

Evenhoevige zoogdieren zijn onderverdeeld in de volgende taxonomische groepen:

  • Kamelen en lama's (Camelidae)
  • Varkens en varkens (Suidae)
  • Peccaries (Tayassuidae)
  • Nijlpaarden (Hippopotamidae)
  • Chevrotains (Tragulidae)
  • Gaffelbok (Antilocapridae)
  • Giraffe en okapi (Giraffidae)
  • Hert (Cervidae)
  • Muskushert (Moschidae)
  • Runderen, geiten, schapen en antilopen (Bovidae)

Evolutie

De eerste evenhoevige zoogdieren verschenen ongeveer 54 miljoen jaar geleden, tijdens het vroege Eoceen. Ze zouden zijn geëvolueerd uit de condylarths, een groep uitgestorven placentale zoogdieren die leefden tijdens het Krijt en het Paleoceen. De oudst bekende artiodactyl is Diacodexis, een wezen dat ongeveer zo groot was als een modern muishert.

De drie belangrijkste groepen van evenhoevige zoogdieren zijn ongeveer 46 miljoen jaar geleden ontstaan. In die tijd waren evenhoevige zoogdieren veruit in aantal groter dan hun neven en nichten met evenhoevige zoogdieren. Evenhoevige zoogdieren overleefden aan de randen, in habitats die alleen moeilijk te verteren plantaardig voedsel boden. Dat was het moment waarop zooghoeven zoogdieren goed aangepaste herbivoren werden en deze dieetverandering de weg vrijmaakte voor hun latere diversificatie.

Ongeveer 15 miljoen jaar geleden, tijdens het Mioceen, veranderde het klimaat en werden graslanden de dominante habitat in veel regio's. Evenhoevige zoogdieren, met hun complexe magen, waren klaar om te profiteren van deze verschuiving in voedselbeschikbaarheid en overtroffen al snel de evenhoevige zoogdieren in aantal en diversiteit.

instagram story viewer