Militaire dictatuur: definitie en voorbeelden

Een militaire dictatuur is een regeringsvorm waarin het leger de meeste of alle politieke macht heeft. Militaire dictaturen kunnen worden geregeerd door een enkele hoge militaire officier of door ...

Lees Verder

Wat is totalitarisme? Definitie en voorbeelden

Totalitarisme is een regeringsvorm die tegengestelde politieke partijen en ideologieën verbiedt, terwijl alle aspecten van het openbare en privéleven van de mensen worden beheerst. Onder een total...

Lees Verder

Wat is autocratie? Definitie en voorbeelden

Een autocratie is een regeringssysteem waarin één persoon - een autocraat - alle politieke, economische, sociale en militaire macht heeft. De regel van de autocraat is onbeperkt en absoluut en is ...

Lees Verder

Filippijns-Amerikaanse oorlog: oorzaken en gevolgen

De Filippijns-Amerikaanse oorlog was een gewapend conflict dat van 4 februari 1899 tot 2 juli 1902 werd uitgevochten tussen troepen van de Verenigde Staten en Filippijnse revolutionairen onder lei...

Lees Verder

Wat is het algemeen belang? Definitie en voorbeelden

"Algemeen welzijn" in de politieke wetenschappen verwijst naar alles wat er baat bij heeft en van nature door alle leden wordt gedeeld van een bepaalde gemeenschap, vergeleken met zaken die het pr...

Lees Verder

Posse Comitatus Act en Insurrection Act

De Posse Comitatus Act en de Insurrection Act van 1807 definiëren en beperken de macht van de federale overheid om Amerikaanse militaire troepen te gebruiken om de wet of federale binnenlands bele...

Lees Verder

Wat is astroturfen? Definitie en voorbeelden

In de politieke wetenschappen is astroturfen een poging om de verkeerde indruk te wekken dat een bepaalde kandidaat of een bepaald beleid brede steun van de gemeenschap geniet, terwijl die steun m...

Lees Verder

Wat is opruiing? Definitie en voorbeelden

Opruiing is het aanzetten tot opstand of staatsgreep tegen een wettelijk opgerichte regering met de bedoeling haar te vernietigen of omver te werpen. In de Verenigde Staten is opruiing een ernstig...

Lees Verder

Wat is maatschappelijke betrokkenheid? Definitie en voorbeelden

Maatschappelijke betrokkenheid betekent deelname aan activiteiten die bedoeld zijn om de kwaliteit van leven in iemands gemeenschap te verbeteren door kwesties aan te pakken van publieke bezorgdhe...

Lees Verder

Wat is uitlevering? Definitie en overwegingen

In het internationaal recht is uitlevering een samenwerkingsproces waarbij één land een persoon naar een ander land om vervolgd te worden voor misdrijven gepleegd in het verzoekende land jurisdict...

Lees Verder

instagram story viewer