Biotechnologie en de biotech-industrie

Biotechnologie is een industrie die zich richt op het manipuleren van levende organismen om commerciële producten te maken. Dit is echter een zeer brede kijk op deze snelgroeiende wetenschappelijk...

Lees Verder

Genetisch gemodificeerde voedseltijdlijn en hoe we hier zijn gekomen

In het begin van de jaren zeventig ontdekten onderzoekers methoden om antibiotica-resistente genen van één over te dragen bacteriesoort in een ander, waardoor de ontvangende bacterie even antibiot...

Lees Verder

Hoe GGO's de wereld kunnen voeden

Het planten van genetisch gemodificeerde gewassen heeft sinds 1996 elk jaar een groei doorgemaakt. In 2018 werd een recordaantal van 191,7 miljoen hectare biotechgewassen aangeplant - 12% van het ...

Lees Verder

Ranglijst van de beste biotechlanden

Biotechnologie is de implementatie van biologie en technologie om producten en toepassingen te creëren die gunstig zijn voor het milieu en de mens. Volgens onderzoek uitgevoerd door MarketLine in 2...

Lees Verder

De geschiedenis van staal

De ontwikkeling van staal is 4000 jaar terug te voeren tot het begin van de ijzertijd. Het bleek harder en sterker te zijn dan brons, dat voorheen het meest gebruikte metaal was, ijzer begon brons...

Lees Verder

Wat is aristocratie? Definitie en voorbeelden

Aristocratie is een regeringsvorm waarin de mensen worden geregeerd door een kleine, bevoorrechte klasse van mensen die aristocraten worden genoemd. Hoewel aristocratie vergelijkbaar is met oligar...

Lees Verder

Wat is plutocratie? Definitie en voorbeelden

Plutocratie is een term die een samenleving beschrijft die direct of indirect wordt bestuurd door extreem rijke mensen. Een gemeenschappelijk kenmerk van plutocratie is de veelvuldige uitvoering v...

Lees Verder

Wat is een absolute monarchie? Definitie en voorbeelden

Een absolute monarchie is een regeringsvorm waarin een enkele persoon - meestal een koning of koningin - absoluut is, autocratisch kracht. In absolute monarchieën is de machtsopvolging typisch erf...

Lees Verder

Wat is kleptocratie? Definitie en voorbeelden

Kleptocratie is een regeringsvorm waarin de leiders, ook wel kleptocraten genoemd, hun politieke standpunten gebruiken macht om hun persoonlijke rijkdom te verwerven of te vergroten door geld en w...

Lees Verder

Wat is kolonialisme? Definitie en voorbeelden

Kolonialisme is de praktijk waarbij het ene land de volledige of gedeeltelijke politieke controle over een ander land overneemt en het bezet met kolonisten om te profiteren van zijn hulpbronnen en...

Lees Verder

instagram story viewer